Kích hoạt Auto Assign
Tính năng này sử dụng khi tài khoản của bạn có nhiều thành viên, và chia lần lượt đơn hàng cho các thành viên trong tài khoản theo 1 tỷ lệ nhất định
Để kích hoạt tính năng Auto Assign, bạn ấn vào nút Off để thay đổi chế độ
Kết quả: bật auto assign thành công
Phần tự động chia đơn sẽ có 2 phần : chia theo tỷ lệ phần trăm hoặc tùy biến nâng cao
Copy link