Chuyển khoản qua ngân hàng
  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán
  • Bước 2: Tại mục chuyển khoản qua ngân hàng, chọn Thiết lập
  • Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu
Lưu ý : hình thức này chỉ hiển thị là phần Hướng dẫn thanh toán sau khi khách hàng đặt hàng, để khách hàng có thông tin tài khoản Ngân hàng nhận tiền, còn không phải hình thức thanh toán tự động. Khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản ngân hàng/ ứng dụng chuyển khoản để thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanhtoán đơn hàng

Sửa cấu hình Chuyển khoản qua ngân hàng đã tạo

Trong trường hợp bạn đã tạo thành công nội dung cho Chuyển khoản qua ngân hàng vào LadiSales, bạn muốn sửa lại thông tin cấu hình, thì bấm vào mục Ngừng Sử Dụng để thiết lập lại phần thông tin :
Last modified 1yr ago