TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Bước 2: Thiết lập Gói dịch vụ

Hướng dẫn Thiết lập Gói dịch vụ

 • Bước 1: Để thiết lập gói dịch vụ, click Gói dịch vụ -> Tạo gói dịch vụ mới
 • Bước 2: Điền các thông tin cơ bản:
 • Bước 3: Click Lưu.
 • Bước 4: Lặp lại các thao tác trên từ Bước 1 để tạo thêm các gói dịch vụ khác (nếu cần).

Giải nghĩa các trường thông tin đáng chú ý

 • Mã dịch vụ: Mã kí hiệu giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và quản lý gói dịch vụ. Mã dịch vụ này sẽ không hiển thị cho khách hàng tại trang Check-out.
 • Đơn vị tính: (VD: giờ, ngày, tháng, năm, lần)
 • Số: Hạn mức sử dụng dịch vụ (theo đơn vị tính)
 • Số cộng thêm: Thời gian/ lượt sử dụng dịch vụ được khuyến mãi tặng thêm khi mua gói dịch vụ. (VD: Mua gói dịch vụ 12 tháng được cộng thêm 1 tháng sử dụng).
 • Giới hạn tổng số lượng gói được bán: Tích chọn nếu bạn muốn đặt hạn mức cho số gói dịch vụ tối đa được bán ra.
  Chẳng hạn, trung tâm thể hình của bạn chỉ còn 50 chỗ trống là tối đa sức chứa, bạn đặt Giới hạn tổng số lượng gói được bán = 50.