Xóa Dịch vụ

Xóa từng dịch vụ

Để xóa một dịch vụ đã tạo, click vào biểu tượng ... cạnh tên dịch vụ, rồi chọn Xóa.

Xóa gói dịch vụ

Trong trường hợp bạn muốn xóa gói dịch vụ trong 1 Dịch vụ bạn thao tác như sau :
Click vào biểu tượng ... cạnh tên Dịch vụ, rồi chọn Sửa
Bấm sang tab Gói dịch vụ, click vào biểu tượng... cạnh Gói dịch vụ bạn muốn thao tác rồi chọn Xóa

Xóa nhiều dịch vụ

Để xóa nhiều dịch vụ một lúc, tích chọn ô trống trước tên dịch v muốn xóa, rồi click Thao tác -> Xóa.

Xóa tất cả dịch vụ

Để xóa tất cả dịch vụ, tích chọn ô trống tại cột Dịch vụ, rồi click Thao tác > Xóa.