Sửa Sự kiện và loại vé

Sửa sự kiện

Để chỉnh sửa một sự kiện đã tạo, click vào biểu tượng
cạnh tên sự kiện, rồi click Sửa.
Sau khi pop-up Sửa sự hiện ra, thực hiện chỉnh sửa cần thiết, rồi bấm Lưu sau khi hoàn tất.

Sửa loại vé

Để chỉnh sửa một loại vé đã tạo , click vào biểu tượng
cạnh tên sự kiện, rồi click Sửa.
Chọn sang tab Loại vé, click vào biểu tượng ... cạnh tên Loại vé, rồi click Sửa
Sau khi sửa xong bấm nút Lưu để hoàn thiện thao tác