TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Bước 1: Thiết lập Thông tin sự kiện

Minh họa cách điền thông tin tại mục Thông tin sự kiện

Lưu ý: Múi giờ mặc định là giờ Việt Nam (GMT+07:00)
Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, Địa điểm, Nội dung sẽ KHÔNG hiển thị vơi khách hàng ở link checkout
Copy link