TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Bước 4: Danh sách mã vé
Sau khi có khách hàng đặt vé thành công từ trang checkout của bạn, phần danh sách Mã vé sẽ hiển thị các mã vé tương ứng để bạn thực hiện thao tác check in và kiểm tra khi khách hàng tham dự sự kiện.
Bạn có thể tích chọn thay đổi trạng thái Tham gia/Chưa tham gia của mã vé đó
Trong trường hợp bạn muốn ghi chú thông tin của khách hàng sử dụng mã vé, bạn click vào dấu ... cạnh mã vé, chọn mục Sửa , điền popup thông tin rồi bấm Lưu
Copy link