Xóa Sự kiện và loại vé

Xóa từng sự kiện

Để xóa một sự kiện đã tạo, click vào biểu tượng ... cạnh tên sự kiện, rồi chọn Xóa.

Xóa loại vé trong sự kiện

Trong trường hợp bạn muốn xóa 1 loại vé trong sự kiện, bạn thao tác như sau
Click vào dấu ... cạnh sự kiện, rồi bấm chọn Sửa
Chọn sang tab Loại vé, click vào dấu.. ở tên loại vé, rồi bấm nút Xóa

Xóa nhiều sự kiện

Để xóa nhiều sự kiện một lúc, tích chọn ô trống trước tên sự kiện muốn xóa, rồi click Thao tác -> Xóa.

Xóa tất cả sự kiện

Để xóa tất cả sự kiện, tích chọn ô trống tại cột Sự kiện, rồi click Thao tác > Xóa.