Hướng dẫn sử dụng Tài liệu

Trong kho tài liệu này chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn từ A -> Z để giúp bạn hoàn thành trang thanh toán hoàn chỉnh và quản lý đơn hàng, khách hàng,...

Dưới đây là các tips để bạn tìm thông tin trong trang tài liệu này được hiệu quả nhất:

Cấu trúc bài viết của kho tài liệu

Cấu trúc bài viết:

  • Phần 1: Thư mục lớn - các phần trong thanh menu ở LadiSales.

  • Phần 2: Bài viết lớn - các tính năng trong từng phần.

  • Phần 3: Bài viết nhỏ - các thao tác trong từng tính năng.

Cách tra cứu và đọc tài liệu

Cách tra cứu từ khóa

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng trên LadiSales . Vì vậy bạn có thể xem tên tính năng đó trên LadiSales và tìm đúng từ khóa đó trên tài liệu là có thể ra các bài viết liên quan tại thanh tìm kiếm góc trên bên phải:

Cách đọc tài liệu

Để xem bố cục trong bài viết bạn có thể xem phần Contents phia bên phải. Ví dụ:

Chọn phần bạn muốn đọc để trang tài liệu chuyển đến phần đó

Mục lục

Quản lý đơn hàngQuản lý sản phẩmQuản lý khách hàngQuản lý khuyến mãiTÍCH HỢP và BÁO CÁO Cài đặt tài khoản

Last updated