Phiếu giao hàng

Phiếu giao hàng là trang quản lý vận đơn, giúp bạn theo dõi trạng thái giao hàng sau khi bạn đã bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển để gửi tới khách hàng.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin ở mục Phiếu giao hàng theo các thông tin : mã vận đơn, mã đơn hàng, khách hàng, số điện thoại

Các trạng thái Giao hàng

  • Chờ lấy hàng: Đơn hàng đã gửi thông tin cho đơn vị vận chuyển, đang chờ shipper tới lấy hàng để giao cho khách.

  • Đang giao hàng: Đơn hàng đơn vị vận chuyển đã nhận, đang trên đường giao tới cho khách.

  • Đã giao hàng: Đơn hàng đã được giao tối cho khách hàng thành công.

  • Chờ chuyển hoàn: Đơn hàng bị gửi trả lại (do giao hàng không thành công, do khách hàng gửi trả,...), đang trong quá trình hoàn về kho hàng của bạn.

  • Đã chuyển hoàn: Đơn hàng bị gửi trả lại (do giao hàng không thành công, do khách hàng gửi trả,...), đã hoàn lại về kho của bạn thành công.

Các trạng thái Thanh toán

  • Chưa thu tiền: Đơn hàng chưa thanh toán

  • Đã thu tiền: Khách hàng đã thanh toán tiền cho shipper khi nhận hàng, shipper chưa giao lại tiền cho bạn.

  • Đã nhận tiền: Khách hàng đã thanh toán tiền cho shipper khi nhận hàng, shipper đã giao lại tiền cho bạn.

Tìm kiếm phiếu giao hàng

Để tìm kiếm phiếu giao hàng nhất định, nhập mã vận đơn, mã đơn hàng, hoặc tên khách hàng vào thanh Tìm kiếm, rồi bấm Enter.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm đơn hàng bằng các bộ lọc Thời gian, Trạng thái Giao hàng, Nhà Vận chuyển, Trạng thái thanh toán.

Last updated