Hướng dẫn tạo template VietQR ID

Khi sử dụng phương thức thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, LadiSales sử dụng 1 giao diện mặc định của VietQR cho phần hiển thị. Bạn có thể tùy biến lại phần hiển thị của mã QR này bằng cách tạo mới giao diện tại VietQR

Bước 3: Chọn mẫu giao diện QR muốn sử dụng

Bước 4 : Chỉnh sửa thông tin theo mong muốn của bạn và copy phần Template ID và sử dụng cho phần tạo thông tin bên phương thức thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng của LadiSales

Lưu ý : Các thông tin tài khoản ngân hàng trong VietQR là các thông tin tham khảo cho phần thiết lập giao diện mã QR, còn thông tin ngân hàng sẽ lấy theo chính xác các thông tin bạn tích hợp trong LadiSales

Last updated