Thông báo

Phần thông báo này cho phép bạn thiết lập nhận các email thông tin gửi đến cho chính chủ cửa hàng hoặc cho khách hàng đặt đơn hàng của store

  1. Cho phép gửi email chủ shop : phần này nghĩa là khi email của bạn có trong danh sách email nhận thông báo, ở trạng thái Bật, thì khi có khách hàng đặt hàng bạn sẽ nhận được email thông báo đơn hàng đó

  2. Cho phép gửi email cho khách hàng : trong trường hợp bạn muốn khách hàng đặt hàng nhận được các luồng email thông báo về tiến trình đặt hàng ( thông báo đơn hàng, thanh toán thành công, hùy đơn hàng ....) thì bạn sẽ tích chọn vào mục cho phép

Danh sách email chủ shop và khách hàng có thể nhận được

Mẫu email

Last updated