Trỏ tên miền từ HOSTVN

Truy cập trang quản trị tên miền của HOSTVN tại https://dns.hostvn.net/ .

Bước 1: Sử dụng tài khoản khách hàng của bạn tại HOSTVN để đăng nhập.

Bước 2: Chọn Quản lý DNS tại tên miền cần trỏ về LadiSales

Bước 3: Bấm chọn Trỏ tên miền về LadiSales

Trỏ tên miền chính về Ladisales

Tạo đầy đủ 2 bản ghi Cname và A theo thông số sau :

Kiểu :A

Tên: @

Nội dung : 13.229.38.226

Kiểu : CNAME

Tên : www

Nội dung : dns.ladisales.com

Trỏ tên miền phụ (Tên miền dạng:checkout.tenmien.com)

Để trỏ tên miền phụ về LadiSales bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Tạo mới bản ghi sau đó chọn CNAME

Bước 2: Nhập thông tin vào các trường thông tin sau đó bấm nút Thêm mới . 1. Host: Nhập tiền tố của tên miền phụ. VD: checkout 2. Host name: dns.ladisales.com

Sau khi đã trỏ thành công tên miền từ HOSTVN về hosting của LadiSales, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiSales:

pageTạo và xác thực,bật SSL tên miền tại LadiSales

Last updated