ZaloPay

Đăng kí tài khoản ZaloPay

  • Bước 1: Bạn liên hệ ZaloPay để đăng ký Zalo Pay Merchant và để được cung cấp các thông số kết nối: App ID - Key I - Key II

  • Bước 2: Tải ứng dụng ZaloPay trên App Store hoặc Google Play.

Lưu ý: Tài khoản Zalo mà bạn kết nối với ZaloPay nên là tài khoản có liên kết với Zalo Store (trường hợp Nhà bán hàng có bán hàng trên kênh Zalo).

Tích hợp ZaloPay với LadiSales

  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

  • Bước 2: Tại mục ZaloPay, chọn Thiết lập

  • Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

  • Tên phương thức thanh toán: Điền tên phương thức thanh toán ZaloPay hoặc một tên gọi khác để khách hàng biết đây là hình thức thanh toán qua ZaloPay. VD: Thanh tóa qua ZaloPay

  • App Id: ID của app kết nối giữa LadiSales và ZaloPay

  • Key1: Mã key kết nối số 1

  • Key2: Mã key kết nối số 2

  • Hướng dẫn thanh toán: Nhập nội dung hiển thị ở trang thông báo mua hàng thành công và trang thanh toán

Sửa cấu hình ZaloPay đã đồng bộ

Trong trường hợp bạn đã tích hợp thành công ZaloPay vào LadiSales, bạn muốn sửa lại thông tin cấu hình, thì bấm vào mục Vô hiệu hóa để thiết lập lại phần thông tin .

Last updated