Tích hợp

Phần tích hợp sẽ giúp đưa thông tin từ mục Khách hàng ( không phải thông tin phần Đơn hàng) về các kênh lưu trữ bạn thiết lập và cài đặt

Bước 1 : Tích hợp các kênh lưu trữ vào tài khoản Ladisales

Cách 1 : Tích hợp từ mục Tạo tài khoản liên kết trong LadiSales

Khi bạn tích hợp như vậy thì phần Nguồn sẽ là LADISALES

Các thao tác tạo tài khoản liên kết sẽ tương tự như mục tạo tài khoản liên kết ở LadiPage, bạn tham khảo thêm phần thao tác tại đây

Cách 2 : Nếu bạn có tài khoản ở https://builder.ladipage.com thì khi bạn tạo Tài khoản liên kết ở builder LadiPage thì tài khoản liên kết đó sẽ tự động được đồng bộ sang mục Tích hợp của LadiSales , phần nguồn sẽ hiển thị là LADIPAGE

  1. Nếu nguồn là LADISALES thì bạn có thể sửa, xóa tài khoản ở trong tài khoản Ladisales

2. Nếu nguồn là LADIPAGE thì nếu bạn muốn sửa tài khoản liên kết thì cần truy cập vào https://builder.ladipage.com để sửa, và cấu hình chỉ có thể xóa từ bên Ladipage, không xóa được từ tài khoản LadiSales

Bước 2 : Cấu hình phần thông tin

Sau khi đã tích hợp được các tài khoản liên kết , bạn sẽ truy cập vào mục Cấu hình để thực hiện thao tác đưa thông tin từ ladisales về các kênh lưu trữ tương ứng mà bạn muốn

Sau khi tích hợp thành công, ở danh sách phần Trạng thái cấu hình sẽ báo : Đã tích hợp cấu hình

Last updated