Xác nhận thanh toán/ Hoàn kho/Hoàn trả

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác.

Bước 2: Xác nhận thanh toán hoặc Hoàn kho

Xác nhận thanh toán

Để xác nhận đơn hàng đã hoàn tất thanh toán, click vào Xác nhận thanh toán

Trong trường hợp đơn hàng là Tự tạo từ phần quản lý Đơn hàng, sẽ có phần popup hiển thị về việc Xác nhận thanh toán- bạn chọn chính xác lại Phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng để thanh toán đơn hàng và bạn lựa chọn gửi hay không gửi email thông báo đến khách hàng

Sau khi đã tích chọn gửi email hoặc không email và bấm xác nhận, thao tác này không thể hủy hay thay đổi nên cân nhắc trước khi bấm xác nhận

Hoàn kho

Trong trường hợp đơn đặt hàng bị hủy khi chưa hoàn thành thanh toán, bạn cần click Hoàn kho để "trả lại" hàng về kho, cập nhật dữ liệu hàng tồn kho thực tế.

Sau khi pop-up Hoàn kho hiện lên, cập nhật số lượng sản phảm hoàn kho, tick vào ô trống Hoàn kho _ sản phẩm, rồi Lưu.

Hoàn trả

Trong trường hợp đơn đặt hàng bị hủy nhưng đã hoàn thành thanh toán, bạn cần click Hoàn trả để "trả lại" hàng về kho, cập nhật dữ liệu hàng tồn kho thực tế.

Trong trường hợp bạn chọn vào mục Hoàn trả cho phương thức thủ công thì bạn chỉ chọn là đơn hàng sẽ hoàn lại bao nhiêu tiền , ví dụ như bạn trả lại đơn hàng 30.000 vnd do miễn phí ship, thì bạn điền vào mục là 30.000 , sẽ không ảnh hưởng đến số lượng tồn kho của sản phẩm

Ở mục chi tiết đơn hàng, sẽ thêm cột là Hoàn Trả như ảnh mô tả

Last updated