F&B

Mục F&B sử dụng để tạo các sản phẩm thuộc ngành F&B( ăn uống, ẩm thực ..)

Ở link trang checkout, Giá trị sản phẩm sau khi thêm vào giỏ hàng là giá trị của sản phẩm F&B +giá trị của topping khách hàng chọn

Ý nghĩa các trường thông tin ở mục sản phẩm , tham khảo tại đây

Last updated