Định nghĩa về các loại sản phẩm và mô tả các trường thông tin thiết lập

Định nghĩa về các loại sản phẩm

Giải nghĩa các trường thông tin eCommerce, F&B, Combo

 • Giá: Giá bán sản phẩm.

 • Giá so sánh: Thường dùng để hiển thị mức giá gốc trước khi giảm giá. Giá so sánh khi hiển thị sẽ được gạch ngang, biểu thị đây là mức giá cũ, đã không còn hiệu lực.

 • Giá vốn: Giá vốn mà bạn nhập hàng vào.

  Giá vốn sẽ không hiển thị cho khách hàng tại trang Thanh toán, chỉ hiển thị ở phần Quản lý, giúp bạn tính toán lãi.

 • SKU: "Stock-Keeping Unit", hay đơn vị lưu kho, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và quản lý sản phẩm một cách khoa học.

  SKU sẽ không hiển thị cho khách hàng tại trang Thanh toán.

 • Khối lượng: Cân nặng của một đơn vị sản phẩm.

  Khối lượng sẽ không hiển thị tại trang Thanh toán, chỉ dùng để tính toán chi phí giao hàng với đơn vị vận chuyển.

 • Quản lý kho:

  • Quản lý kho hàng: Đồng bộ số lượng sản phẩm bày bán với số lượng sản phẩm còn lại trong kho tại mục Quản lý kho. Hiển thị số lượng sản phẩm còn lại cho khách hàng.

  • Không quản lý kho hàng: Mặc định là bạn có vô hạn sản phẩm để bán. Không đồng bộ số lượng sản phẩm bày bán với số lượng sản phẩm còn lại trong kho.

Giải nghĩa các trường thông tin Dịch vụ, sản phấm số

 • Mã dịch vụ: Mã kí hiệu giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và quản lý gói dịch vụ. Mã dịch vụ này sẽ không hiển thị cho khách hàng tại trang Check-out.

 • Đơn vị tính: (VD: giờ, ngày, tháng, năm, lần)

 • Số: Hạn mức sử dụng dịch vụ (theo đơn vị tính)

 • Số cộng thêm: Thời gian/ lượt sử dụng dịch vụ được khuyến mãi tặng thêm khi mua gói dịch vụ. (VD: Mua gói dịch vụ 12 tháng được cộng thêm 1 tháng sử dụng).

 • Giới hạn tổng số lượng gói được bán: Tích chọn nếu bạn muốn đặt hạn mức cho số gói dịch vụ tối đa được bán ra.

  Chẳng hạn, trung tâm thể hình của bạn chỉ còn 50 chỗ trống là tối đa sức chứa, bạn đặt Giới hạn tổng số lượng gói được bán = 50.

Giải nghĩa các trường thông tin Sự kiện

 • Tổng số vé: Tổng số vé có thể bán ra. Khi hết vé thì khách hàng sẽ không đặt được vé nữa.

 • Số vé tối thiểu trên 1 lần mua: Hãy thiết lập Số vé tối thiểu trên 1 lần mua > 0 nếu bạn chỉ có duy nhất 1 loại vé. Nếu có từ 2 loại vé trở lên (VD: vé tiêu chuẩn và vé VIP), hãy bỏ trống hoặc điền 0 vào trường thông tin này.

 • Ngày mở bán & Ngày kết thúc: Trước ngày mở bán và sau ngày kết thúc, vé vẫn hiển thị ở trang check-out nhưng khách hàng không mua được.

 • Trạng thái:

  • Bình thường : vé hiển thị ở trang check out

  • Khóa: vé không hiển thị trên trang check-out nữa dù vẫn đang trong ngày mở bán.

Thông tin chung ở mục Sản phẩm

 • Tags: Gắn tag cho sản phẩm (VD: thoitrangtreem, thoitrangnam...) giúp bạn phân loại, tìm kiếm và quản lý các mặt hàng dễ dàng hơn. Tag sẽ không hiển thị tại trang Thanh toán.

 • Đường dẫn chi tiết : mục đích sử dụng của phần đường dẫn chi tiết là hỗ trợ khi bạn thực hiện thao tác tích hợp sản phẩm từ LadiSales sang LadiPage, tham khảo chi tiết tại đây

 • Upsell , Topping, Thành phần: Trong trường hợp bạn có các Sản phẩm/Dịch vụ/Sự kiện muốn bán kèm với Sản phẩm bạn đang tạo, bạn có thể tạo thêm sản phẩm Upsell , Topping, Thành phần ( Trong phần thiết lập để thứ tự như thế nào thì khi xuất bản ra trang checkout sẽ hiển thị theo thứ tự đó )

Last updated