Dịch vụ vận chuyển

Thiết lập phần tích hợp đơn hàng từ LadiSales với các đơn vị vận chuyển. Đơn hàng của bạn sẽ được chuyển sang hệ thống của các đơn vị vận chuyển để giao đến khách hàng.

Phần phí hiển thị khi bạn chuyển đơn hàng sang bên vận chuyển, là phần chi phí mà các bên vận chuyển sẽ tính với cửa hàng/store của bạn, không phải tính với khách hàng đặt hàng trên trang của bạn

Giaohangnhanh

Đăng ký tài khoản Giaohangnhanh

Kết nối với Giaohangnhanh

  • Bước 1: Tại phần Giaohangnhanh, chọn Thiết lập

  • Bước 2: Điền các thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

Hướng dẫn lấy Token và Mã cửa hàng GHN: đăng nhập vào tài khoản giao hàng nhanh của bạn, mục Chủ cửa hàng, lấy Token API, chọn cửa hàng muốn thiết lập lấy hàng và copy dãy ID phía trước cửa hàng

Khi kết nối với GHN, bạn kiểm tra trong tài khoản GHN của bạn,đã thiết lập phần địa chỉ lấy hàng/địa chỉ shop chưa theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý : Bạn cần cấp quyền cho LadiPage Việt Nam trong tài khoản của GHN để có thể gửi đơn từ LadiSales sang GHN, thao tác như sau : Truy cập tài khoản của GHN > Quản lý cửa hàng > Nhân viên , nhập tên nhân viên là số điện thoại : 0982489833 , xác thực cho quyền Nhân viên

Giaohangtietkiem

Đăng ký tài khoản Giaohangtietkiem

Kết nối với Giaohangtietkiem

  • Bước 1: Tại phần Giaohangtietkiem, chọn Thiết lập

  • Bước 2: Điền các thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

VNPost

Đăng ký tài khoản VNPost

Kết nối với VNPost

  • Bước 1: Tại phần VNPost, chọn Thiết lập

  • Bước 2: Điền các thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

ViettelPost

Đăng ký tài khoản ViettelPost

Kết nối với ViettelPost

  • Bước 1: Tại phần ViettelPost, chọn Thiết lập

  • Bước 2: Điền các thông tin dưới đây rồi bấm Lưu

Các thông tin kết nối, bạn sẽ lấy trong tài khoản của bạn bên hệ thống của đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, VNPost, ViettelPost

Last updated