Tạo và xác thực,bật SSL tên miền tại LadiSales

*Xem đầy đủ các bước trỏ tên miền tại đây.

Sau khi trỏ tên miền thành công về hosting của LadiSales, bạn thao tác tiếp phần tạo và xác thực tên miền để sử dụng

Truy cập vào mục Cài đặt > Quản lý Tên miền , bạn điền tên miền vào mục Tạo tên miền mới và bấm xác thực, bật SSL cho tên miền để sử dụng

Last updated