Thao tác: Xuất Excel, nhập danh sách

Xuất Excel

Để xuất danh sách khách hàng ra file excel, bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Chọn Thao tác -> Xuất Excel

  • Bước 2: Chọn 1 trong 3 lựa chọn rồi ấn Xuất danh sách khách hàng

Nhập danh sách

Để nhập 1 loạt dữ liệu danh sách khách hàng, bạn sẽ vào trước mục Xuất danh sách, tải 1 file dữ liệu mẫu về, sau đó sửa thông tin theo file mẫu để đảm bảo các thông tin trường dữ liệu được điền đúng

Last updated