Thao tác: Xuất Excel, nhập danh sách

Xuất Excel

Để xuất danh sách khách hàng ra file excel, bạn thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Chọn Thao tác -> Xuất Excel
  • Bước 2: Chọn 1 trong 3 lựa chọn rồi ấn Xuất danh sách đơn hàng

Nhập danh sách

-- Viết sau