Tạo/ sửa/ xóa khách hàng

Tạo khách hàng mới

  • Bước 1: Chọn Tạo khách hàng mới ở phía trên góc phải

  • Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị phần Tạo khách hàng mới, bạn điền thông tin rồi ấn Lưu

Lưu ý: Tag giúp việc tìm kiếm nhóm khách hàng dễ dàng hơn. Bạn có thể xem hướng dẫn quản lý tag tại đây:

pageQuản lý Tag

Trường tùy chỉnh : để sử dụng được phần thông tin trường tùy chỉnh, bạn cần tạo các trường này ở phần Cài đặt- Trường Tùy Chỉnh

pageTrường tùy chỉnh

Sửa/ xóa khách hàng

Để sửa hoặc xóa thông tin khách hàng, bạn chọn ... của khách hàng đó -> Sửa/ Xóa.

Đối với phần sửa thông tin khách hàng, sau khi bạn ấn chọn Sửa, màn hình sẽ hiển thị phần Sửa khách hàng với những phần dưới đây:

Thông tin chung

Bạn có thể điền các thông tin còn sót lại của khách hàng rồi ấn Lưu.

Địa chỉ

  • Để tạo địa chỉ mới, bạn ấn Tạo địa chỉ mới. Lưu ý: Mỗi khách hàng tạo được tối đa 25 địa chỉ khác nhau.

  • Để sửa địa chỉ đã tạo, chọn ... của địa chỉ đó -> Sửa

Lịch sử mua hàng

Phần lịch sử mua hàng sẽ hiển thị thông tin tổng số đơn, tổng chi tiêu, chi tiêu trung bình và đơn hàng gần đây.

Khi ấn chọn Xem toàn bộ đơn hàng, màn hình sẽ chuyển sang phần Đơn hàng.

Lịch sử

Bình luận/ ghi chú giúp bạn ghi lại những lưu ý mà khách hàng yêu cầu, giúp bạn trong việc quản lý đơn hàng và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Để nhập bình luận hoặc ghi chú cho khách hàng, bạn điền vào ô trống rồi ấn Bình luận.

Last updated