FinAn (Sổ bán hàng)

Đăng kí tài khoản FinAn (Sổ bán hàng)

Để sử dụng cổng thanh toán FinAn(Số bán hàng) , Nhà bán hàng cần có tài khoản FinAn

Cụ thể cách đăng ký tại link

Sau khi đăng ký hoàn tất, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp thông tin tích hợp: Mã Bí Mật

Tham khảo thêm về cách lấy thông số Mã bí mật FinAn tại đây

Tích hợp FinAn trong LadiSales

  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

  • Bước 2: Tại mục FinAn , chọn Thiết lập

Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

Last updated