Tên miền

Tên miền chỉ sử dụng cho việc thiết lập trang thanh toán ( checkout ) trên LadiSales, không liên quan đến việc xuất bản các trang landingpage trên builder LadiPage của bạn

Bước 1: Trỏ tên miền về hosting của LadiSales.

Trỏ tên miền chính:

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó về địa chỉ của LadiSales

Host record: www

Type (Loại): CNAME

Value (Giá trị): dns.ladisales.com

Host record: @

Type (Loại): A

Value (Giá trị): 13.229.38.226

Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là checkout.tenmiencuaban.com thì:

Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Host record: checkout

Type (Loại): CNAME

Value (Giá trị): dns.ladisales.com​

Bước 2: Tạo và xác thực tên miền,bật SSL tại LadiSales

Truy cập vào mục Cài đặt > Cài đặt chung > Tên miền , bạn điền tên miền vào mục Tạo tên miền mới và bấm xác thực, bật SSL cho tên miền để sử dụng

Last updated