Momo

Đăng kí tài khoản Momo

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản MoMo Business

Để có thể sử dụng MoMo, trước tiên cần có tài khoản Momo Business. Bạn liên hệ trực tiếp với MoMo được đăng ký cung cấp dịch vụ.

Sau khi hoàn tất hợp đồng, bạn sẽ được MoMo cung cấp thông tin tích hợp: Partner Code - Access Key - Secret Key

Lưu ý: Tài khoản MoMo Business khác với tài khoản MoMo cá nhân. Tài khoản sử dụng để kết nối với LadiSales phải là tài khoản doanh nghiệp (MoMo Business).

Tài khoản MoMo Business là tài khoản dành cho merchant kết nối với Momo. Mặc định tài khoản sẽ ở môi trường test (thử nghiệm). Khi merchant và MoMo đã ký hợp đồng xong sẽ tiến hành chuyển qua môi trường thật và sẽ có email thông báo cho merchant.

  • Bước 2: Tải ứng dụng Momo trên điện thoại.

  1. Bạn vào Google Play (Android) hoặc App Store (IOS) tải ứng dụng MoMo về điện thoại.

  2. Đăng ký tài khoản MoMo.

Xem thêm bài Hướng dẫn sử dụng của MoMo tại đây.

Lưu ý: Sau khi đăng ký tài khoản với MoMo, tài khoản cần phải được kích hoạt thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.

Tích hợp Momo trong LadiSales

  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

  • Bước 2: Tại mục Momo, chọn Thiết lập

  • Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

Sửa cấu hình MoMo đã đồng bộ

Trong trường hợp bạn đã tích hợp thành công MoMo vào LadiSales, bạn muốn sửa lại thông tin cấu hình, thì bấm vào mục Vô hiệu hóa để thiết lập lại phần thông tin

Last updated