Trỏ tên miền từ GoDaddy

Truy cập trang quản trị tên miền của GoDaddy và nhập thông tin tài khoản. Trong phần Domain Manager (Quản lý tên miền), click vào tên miền bạn đang muốn trỏ. Kéo xuống phần Additional Setting (Thiết lập bổ sung) và chọn Manage DNS:

  1. Trỏ tên miền chính:

Thêm mới 2 bản ghi sau:

Host record: www Type (Loại): CNAME Points to: dns.ladisales.com

Host record: @ Type (Loại): A Points to: 13.229.38.226

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là checkout.tenmiencuaban.com Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: checkout Type (Loại): CNAME Points to: dns.ladisales.com

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiSales:

pageTạo và xác thực,bật SSL tên miền tại LadiSales

Last updated