VNPAY

Đăng kí tài khoản VNPAY

Để sử dụng cổng thanh toán VNPAY, Nhà bán hàng cần có tài khoản merchant VNPAY.

Nhà bán hàng có thể liên hệ đăng ky với VNPAY hoặc đăng ký trực tuyến. Tham khảo thêm quy trình tại đây.

Sau khi đăng ký hoàn tất, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp thông tin tích hợp:

  • Mã website kết hợp

  • Secret Key

Lưu ý: Sau khi đăng ký tài khoản với VNPAY, tài khoản cần phải được kích hoạt ``thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.

Tích hợp VNPAY trong LadiSales

  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

  • Bước 2: Tại mục VNPAY, chọn Thiết lập

  • Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

Last updated