Trỏ tên miền qua Cloudflare

Đăng nhập tài khoản quản trị của Cloudflare và tạo 3 bản ghi sau ở phần DNS

1.1 Bản ghi cho việc trỏ Tên miền chính Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladisales.com

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226 Host record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladisales.com

*Lưu ý : tắt biểu tượng đám mây như ảnh hướng dẫn cho bản ghi CNAME.

1.2 Bản ghi cho việc trỏ Tên miền phụ

Host record: checkout (là tiền tố phụ mà bạn muốn sử dụng. Tên miền phụ sau đó sẽ có dạng checkout.tenmiencuaban.com) Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladisales.com

Host record: ladipageverify Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladisales.com

*Lưu ý : tắt biểu tượng đám mây như ảnh hướng dẫn cho bản ghi CNAME

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiSales:

pageTạo và xác thực,bật SSL tên miền tại LadiSales

Last updated