Các Trạng thái của Đơn hàng

Tại trang Đơn hàng của tôiTất cả Đơn hàng, bạn có thể thấy các đơn hàng được lọc dựa trên những trạng thái khác nhau—từ chờ xử lý, chưa giao hàng, chưa thanh toán, cho đến spam. Sau đây là giải thích ý nghĩa từng mục trạng thái của đơn hàng đó.

Chờ xử lý

Đơn hàng được tạo mới ( tự tạo từ mục Tạo đơn hàng mới , không xác nhận trạng thái thanh toán, giao hàng hoặc đơn từ form LadiPage) sẽ hiển thị ở mục chưa được xử lý, Đơn hàng chờ xử lý sẽ KHÔNG có trạng thái Thanh toán , Phương thức thanh toán và Giao hàng.

Trong trường hợp đơn đặt từ phần sản phẩm- checkout tích hợp LadiPage và LadiSales thì sẽ có phần trạng thái giao hàng và thanh toán là Chưa, nhưng vẫn sẽ ở mục Đơn Chờ Xử Lý

Chưa giao hàng

Đơn hàng đã xác nhận phương thức thanh toán, đang chờ để được giao cho khách hàng. Bạn vào mục Chưa giao hàng để thiết lập gửi đơn hàng đến các đơn vị vận chuyển

Chưa thanh toán

Đơn hàng đã được khách hàng đặt, nhưng chưa hoàn tất thanh toán.

Bạn cần liên lạc lại với khách hàng để xác nhận đơn hàng, trao đổi với khách hàng về phương thức thanh toán

Spam

Đơn hàng spam, hay đơn hàng rác, là những đơn hàng đến từ địa chỉ IP mà bạn đã đánh dấu là spam. Đây là những đơn hàng bạn cho là có dấu hiệu khả nghi—lỗi, không xác thực, hoặc vi phạm quy định.

Xem hướng dẫn cách đánh dấu đơn hàng Spam tại đây:

pageIP: Quản lý Spam & Blacklist

Last updated