Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán là phần quản lý phương thức thanh toán như ZaloPay, Momo, VNPay,AlePay, COD.

Để truy cập Phương thức thanh toán, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Phương thức thanh toán.

Các phương thức thanh toán có thể kết nối trên LadiSales:

Last updated