Trỏ tên miền từ iNET

Truy cập trang chủ iNET tại https://inet.vn/ và chọn Đăng nhập. Sau đó nhập thông tin tài khoản khách hàng tại iNET để đăng nhập hệ thống quản trị.

Tại phần quản lý danh sách dịch vụ bạn chọn dịch vụ là Tên miền sau đó Chọn tên miền cần trỏ và chọn Cập nhật bản ghi

Trỏ tên miền chính

Tại mục Chọn Template có sẵn ở góc bên phải , bạn bấm vào mục Chọn, rồi tạo 2 bản ghi trỏ về hosting của LadiSales

2 bản ghi dùng để trỏ tên miền chính về hosting LadiSales

Tên bản ghi : www Loại bản ghi : CNAME Giá trị bản ghi : dns.ladisales.com

Tên bản ghi : @ Loại bản ghi : A Giá trị bản ghi : 13.229.38.226

Trỏ tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là checkout.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Tên bản ghi : checkout Loại bản ghi : Cname Giá trị bản ghi : dns.ladisales.com

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiSales, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiSales:

pageTạo và xác thực,bật SSL tên miền tại LadiSales

Last updated