API

Trong trường hợp bạn muốn tích hợp đưa thông tin từ 1 bên thứ khác về nền tảng LadiSales thì có thể dùng sử dụng phần thông tin ở mục API

API cung cấp mã api-key khi người dùng muốn sử dụng api trực tiếp của LadiSales

Ví dụ tích hợp đưa thông tin khách hàng đặt hàng trên form của Ladipage về LadiSales bằng API như hướng dẫn phía dưới

Last updated