TRANG THANH TOÁN
Báo cáo
QUản lý tag
Xem thông tin đặt hàng
Để xem thông tin chi tiết về một đơn hàng đã ghi nhận, có 2 cách thao tác:

Cách 1 :Click vào mã đơn hàng

Cách 2: Bấm vào dấu... bên phải đơn hàng, nút Sửa:

Trang thông tin đơn hàng sẽ hiển thị như sau:
Thông tin 1 đơn hàng đầy đủ sẽ bao gồm các thông tin
  • ID đơn hàng : thông tin này là mặc định từ hệ thống, không thay đổi được phần dãy ID đơn hàng, chỉ thay đổi được phần kí tự # phía trước dãy số ID
  • Sản phẩm
  • Xác nhận thanh toán
  • Giao hàng
  • Khách hàng
  • Địa chỉ vận chuyển
  • Địa chỉ nhận hóa đơn
  • Thông tin IP, URL page, UTM... ( nội dung này chỉ hiển thị khi khách hàng submìt dữ liệu Form từ LadiPage)