Xem thông tin đặt hàng

Để xem thông tin chi tiết về một đơn hàng đã ghi nhận, có 2 cách thao tác:

Cách 1 :Click vào mã đơn hàng

Cách 2: Bấm vào dấu... bên phải đơn hàng, nút Sửa:

Trang thông tin đơn hàng sẽ hiển thị như sau:

Thông tin 1 đơn hàng đầy đủ sẽ bao gồm các thông tin

 • ID đơn hàng : thông tin này là mặc định từ hệ thống, không thay đổi được phần dãy ID đơn hàng, chỉ thay đổi được phần kí tự # phía trước dãy số ID

 • Sản phẩm

 • Xác nhận thanh toán

 • Xác nhận vận chuyển

 • Trường tùy chỉnh của sản phẩm

 • Giao hàng

 • Khách hàng

 • Địa chỉ vận chuyển

 • Địa chỉ nhận hóa đơn

 • Thông tin xuất hóa đơn

 • Trường tùy chỉnh của khách hàng

 • Thông tin IP, URL page, UTM... ( nội dung này chỉ hiển thị khi khách hàng submìt dữ liệu Form từ LadiPage)

Last updated