Phí vận chuyển

Thiết lập phí vận chuyển với các đơn hàng của bạn.Phí vận chuyển này là phí sẽ hiển thị với KHÁCH HÀNG đặt hàng trên trang của bạn

Phí vận chuyển: đây là phí vận chuyển bạn tự quy định với khách hàng đặt hàng trên trang của bạn , KHÔNG PHẢI phí vận chuyển thực tế của các đơn vị vận chuyển tính với cửa hàng/store của bạn

Phần phí vận chuyển đang thiết lập theo khu vực vận chuyển( tình/thành phố). Khi khách hàng đặt hàng, và thiết lập phần địa chỉ nhận hàng, thì phần phí vận chuyển sẽ hiển thị tương đương theo KHU VỰC VẬN CHUYỂN mà bạn đã thiết lập

Phần phí vận chuyển này sẽ được thiếp lập theo Giá trị đơn hàng hoặc Khối lượng sản phẩm.

Ví dụ bạn thiết lập phí vận chuyển cho Hà Nội là 30.000d/ đơn , thì khi khách hàng đặt hàng chọn Tỉnh/thành phố là Hà Nội , thì phí sẽ được thiết lập là 30.000 Vnd vào đơn hàng của khách hàng.

  • Bước 1: Chọn Tạo khu vực vận chuyển , sau đó chọn Tỉnh/ thành rồi ấn Lưu

  • Bước 2: Tại phần khu vực vận chuyển vừa tạo, > bấm Thêm phí vận chuyển

  • Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây, sau đó ấn Lưu:

Nhập tên Phương thức vận chuyển , Mô tả về phương thức và thiết lập các giá trị của phí vận chuyển

Phí vận chuyển: đây là phí vận chuyển bạn tự quy định với khách hàng đặt hàng trên trang của bạn, KHÔNG PHẢI phí vận chuyển thực tế của các đơn vị vận chuyển tính với cửa hàng/store của bạn

Last updated