Tạo đơn hàng mới

Bước 1: Click Tạo đơn hàng mới

Bước 2: Thiết lập thông tin sản phẩm

1. Chọn sản phẩm được đặt hàng

Sau khi trang Tạo đơn hàng mới hiện ra, click Tìm kiếm sản phẩmđể chọn sản phẩm để lập đơn trong danh sách sản phẩm đã có. Bạn có thể thêm cùng lúc nhiều sản phẩm.

2. Thiết lập số lượng sản phẩm

3. Thêm khuyến mãi (nếu có)

Sau khi hoàn tất, click Áp dụng.

4. Thêm phí vận chuyển (nếu có)

Bước 3: Thiết lập thông tin khách hàng

Click vào thanh Tìm kiếm khách hàng để Tạo khách hàng mới, hoặc chọn thông tin khách hàng cũ đã lưu trong hệ thống.

Bước 4: Xác nhận thanh toán

Chọn Đã thanh toán, hoặc Thanh toán sau (thanh toán khi nhận hàng)

Bước 5: Giao cho nhân viên phụ trách xử lý

Bước 6: Click Lưu đơn hàng

Last updated