COD

  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

  • Bước 2: Tại mục COD, chọn Thiết lập

  • Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

Sửa cấu hình COD đã tạo

Trong trường hợp bạn đã tạo thành công nội dung cho phàn COD vào LadiSales, bạn muốn sửa lại thông tin cấu hình, thì bấm vào mục Vô hiệu hóa để thiết lập lại phần thông tin

Last updated