Kiến thức về tên miền

Nếu như ví website, landing page, trang thanh toán giống như ngôi nhà, thì tên miền chính là địa chỉ nhà để người khác tìm đến ngôi nhà của bạn. Tên miền xuất hiện dưới dạng một đường link như bạn hay nhìn thấy, ví dụ www.ladipage.vn. Khi khách hàng truy cập vào tên miền này họ sẽ nhìn thấy link trang checkout của bạn, để thực hiện các thao tác mua hàng, đặt hàng, tiến hành thanh toán

Cũng giống như địa chỉ nhà, bạn cần phải mua và đăng ký sở hữu với những bên cung cấp tên miền trước khi có thể sử dụng được nó. Mỗi một tên miền là độc nhất, nếu người khác đã sở hữu tên miền đó thì bạn sẽ không thể mua nữa.

Các bên cung cấp tên miền phổ biến: https://www.pavietnam.vn/ https://www.matbao.net/ https://tenten.vn/ https://hostvn.net/ https://nhanhoa.com/ https://vn.godaddy.com/

Sau khi đã mua tên miền, bạn sẽ cần trỏ tên miền này về hosting của LadiSales để sử dụng cho các trang thanh toán đã tạo.

Một tên miền sẽ chỉ gắn với 1 trang thanh toán( check out). Các trang check out đều được xuất bản dưới dạng thư mục con từ tên miền bạn sử dụng cho Ladisales, nên bạn cân nhắc việc thêm tên miền chính hay tên miền phụ vào phần Tên miền của Ladisales để có định dạng tên miền theo đúng mong muốn của bạn.

Các định dạng tên miền Ví dụ về tên miền chính: tenmiencuaban.com Ví dụ về tên miền phụ: sanpham.tenmiencuaban.com Ví dụ về thư mục con: tenmiencuaban.com/sanpham

Tên miền phụ có thể tạo miễn phí trong tài khoản quản trị tên miền của tên miền chính và có thể độc lập trỏ về trang web/hosting khác ngoài website chính đang sử dụng tên miền chính.

*Xem đầy đủ các bước trỏ tên miền tại đây.

Last updated