Comment on page

Cài đặt chung

Cài đặt chung là phần quản lý thông tin cửa hàng và tên miền:
Để truy cập Cài đặt chung, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Cài đặt chung.
Tại phần Cài đặt chung, bạn có thể chỉnh sửa những thông tin sau: