Cài đặt chung

Cài đặt chung là phần quản lý thông tin cửa hàng và tên miền:

Để truy cập Cài đặt chung, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Cài đặt chung.

Tại phần Cài đặt chung, bạn có thể chỉnh sửa những thông tin sau:

pageThông tin cửa hàngpageCác trang về điều khoản sử dụng và chính sách

Last updated