Paypal

Đăng kí tài khoản PayPal

Để sử dụng cổng thanh toán PayPal , Nhà bán hàng cần có tài khoản PayPal

Sau khi đăng ký hoàn tất, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp thông tin tích hợp:

.Client ID

. Client Secret

Tham khảo thêm về cách lấy thông số Client ID và Client Secret tại đây

Tích hợp PayPal trong LadiSales

  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

  • Bước 2: Tại mục Paypal , chọn Thiết lập

Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

Last updated