Mã chuyển đổi

Theo dõi bao nhiêu khách hàng mua hàng trên trang checkout của bạn và hoàn thiện sang bước thanh toán ở link checkout

Để truy cập Mã chuyển đổi, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt -> Mã chuyển đổi

Bạn nhập ID chuyển đổi bạn muốn sử dụng vào mục Mã chuyển đổi và bấm Lưu thay đổi để hoàn tất thao tác

Trong trường hợp bạn Không muốn sử dụng ID, thì có thể lấy đoạn code mã theo dõi chuyển đổi, cho vào mục Mã Javascript/Css

Đối với Facebook Pixel/ Google Analytics, bạn chỉ cần gắn ID mã theo dõi sự kiện, khi khách hàng sử dụng trang check out, thao tác thành công sang bước Thanh toán và chọn thành công phương thức thành toán , đặt hàng, sẽ tự động sinh ra mã sự kiện "Purchase" cho bạn

Facebook pixel

Khách hàng vào link trang Checkout , thực hiện đến bước thanh toán và bấm nút Mua ngay thì sẽ ghi nhận mã sự kiện Purchase

  1. Khách hàng dừng ở bước Thanh toán, Không bấm mua ngay, thì chưa ghi nhận mã sự kiện

2. Khách hàng bấm Mua ngay và chuyển sang trang cảm ơn đặt hàng thành công, mã sự kiện Purchase được ghi nhận

Google analytics

Khách hàng vào link trang Checkout , thực hiện đến bước thanh toán và bấm nút Mua ngay thì sẽ ghi nhận mã sự kiện Purchase

1.Khách hàng dừng ở bước Thanh toán, Không bấm mua ngay, thì chưa ghi nhận mã sự kiện

2. Khách hàng bấm Mua ngay và chuyển sang trang cảm ơn đặt hàng thành công, mã sự kiện Purchase được ghi nhận

Google ads conversion

Khách hàng vào link trang Checkout , thực hiện đến bước thanh toán và bấm nút Mua ngay thì sẽ ghi nhận mã sự kiện Purchase

  1. Khách hàng dừng ở bước Thanh toán, Không bấm mua ngay, thì chưa ghi nhận mã sự kiện

2. Khách hàng bấm Mua ngay và chuyển sang trang cảm ơn đặt hàng thành công, mã sự kiện Purchase được ghi nhận

Last updated