Mẫu email

Mẫu email là phần thiết lập và tùy chỉnh mẫu email gửi khách hàng khi mua sản phẩm của bạn

Để truy cập Mẫu email, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Mẫu email

Các thao tác thiết lập

Chọn mẫu email

Bạn có thể chọn 1 trong các mẫu email dưới đây :

Xem chú giải

Để hiểu các kí hiệu trong mẫu email, bạn có thể xem Chú giải

Chỉnh sửa mẫu email

Sau đó, bạn chỉnh sửa mẫu email rồi ấn Lưu.

Chú thích các thao tác chỉnh sửa

Chỉnh sửa bảng ô

General: Chung

Width: chiều ngang của bảng - Height: chiều cao của bảng

Cell spacing: khoảng cách giữa viền trên và viền dưới của đường viền

Cell padding: khoảng cách giữa nội dung trong ô so với đường viền

Border width: độ dày đường viền

Alignment: vị trí nội dung của ô (Left: bên trái, Right: bên phải, Center: chính giữa, None: Không có)

Caption: tiêu đề của bảng ô

Advanced: nâng cao - Border style: kiểu đường viền

Border color: màu đường viền - Background color: màu nền

Xóa bảng, xóa/ thêm hàng và cột

  • Xóa bảng:

  • Thêm hàng bên trên:

  • Thêm hàng bên dưới:

  • Xóa hàng:

  • Thêm cột bên trái:

  • Thêm cột bên phải:

  • Xóa cột:

Last updated