Tự nhận đơn hàng hoặc chuyển đơn hàng cho nhân viên khác

Trong trường hợp bạn muốn nhận đơn hàng để xử lý thì vào mục nhân đơn hàng hoặc muốn giao cho nhân viên khác xử lý, bạn sẽ làm thao tác chuyển đơn hàng

Tự nhận đơn hàng

Phần đơn hàng có phần tự động chia đơn hàng, nhưng trong trường hợp bạn muốn tự nhận thêm đơn hàng mà chưa được phân công cho thành viên nào xử lý, bạn có thể tự nhận thêm đơn

Vào mục danh sách đơn hàng,cột thông tin Nhân viên, bạn bấm NHẬN ĐƠN thì đơn hàng sẽ được chia về cho mục Đơn hàng của tôi và bạn sẽ xử lý đơn hàng đó

Chia đơn hàng cho chính mình hoặc thành viên khác trong tài khoản

Bước 1: Mở đơn hàng muốn thao tác

Tại trang danh sách đơn hàng, click vào mã đơn hàng muốn thao tác hoặc bấm vào dấu ... cạnh phần đơn hàng, bấm Sửa

Bước 2: Giao Đơn hàng cho Nhân viên khác Xử lý

Tại mục Nhân viên xử lý trong mục Đơn hàng, click vào khung lựa chọn, và chọn tên nhân viên muốn phân xử lý. Bạn cũng có thể chia đơn hàng cho chính mình

Last updated