Auto Assign

Auto Assign là phần quản lý chia đơn tự động cho thành viên trong tài khoản của bạn

Để truy cập Auto Assign, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt -> Auto Assign.

Trong mục Auto Assign có các nội dung sau:

pageKích hoạt Auto AssignpageTỉ lệ phần trăm

Last updated