Stripe

Đăng kí tài khoản Stripe

Để sử dụng cổng thanh toán Stripe, Nhà bán hàng cần có tài khoảnStripe.
Sau khi đăng ký hoàn tất, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp thông tin tích hợp : Public Key và Secret Key
Tham khảo thêm về cách lấy thông số Public Key và Secret Key tại đây

Tích hợp Stripe trong LadiSales

  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán
  • Bước 2: Tại mục Stripe , chọn Thiết lập
Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu