AlePay

Video hướng dẫn cài đặt AlePay với LadiSales

Đăng ký tài khoản AlePay

Bước 1: Đăng ký tài khoản trực tuyến

 • Truy cập vào Trang đăng ký AlePay.

 • Điền đầy đủ thông tin: email, mật khẩu, mã bảo mật và check chọn "Tôi đồng ý với Điều khoản của AlePay.vn". Sau đó, chọn Đăng ký tài khoản. Lưu ý: Mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên (bao gồm: ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự thường, 1 ký tự số)

 • Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ được điều hướng về trang điều khiển AlePay.

 • Khi đó, AlePay gửi mail kích hoạt tài khoản. Bạn vào email đăng ký và chọn Xác thực email để kích hoạt tài khoản.

 • Khi bạn xác thực email thành công, AlePay hiện thông báo xác thực thành công.

Bước 2: Khai báo thông tin Merchant

 • Đăng nhập vào Trang điều khiển AlePay.

 • Vào mục Tài khoản -> Khai báo thông tin MC.

 • Điền các thông tin đăng ký. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn chọn Xác thực tài khoản. Hệ thống thông báo xác thực thông tin thành công.

Bước 3: Lấy key AlePay

Sau khi đăng ký và xác thực tài khoản merchant thành công, AlePay sẽ gửi các loại key AlePay (Token key, Encrypt Key, Checksum Key).

Lưu ý là sau khi đăng ký tài khoản, bạn cần đợi vài giờ để hệ thống AlePay ghi nhận merchant và tạo key.

 • Trong trang điều khiển AlePay, vào Tài khoản -> Cài đặt tài khoản.

 • Nhà bán hàng chọn thẻ Key tích hợp-> Xem đầy đủ.

 • Trong hộp thoại xác nhận, điền mật khẩu và mã xác nhận.

 • Cửa số Mã kết nối nhận thanh toán hiện ra. Tại đây, bạn sao chép Token key, Encrypt Key, Checksum Key và qua bước 4 để tích hợp vào LadiSales.

Lưu ý: Sau khi đăng ký tài khoản với AlePay, tài khoản cần phải được kích hoạt thì các thông tin tích hợp mới có hiệu lực.

Tích hợp AlePay với LadiSales

 • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

 • Bước 2: Tại mục AlePay, chọn Thiết lập

 • Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

Sửa cấu hình AlePay đã đồng bộ

Trong trường hợp bạn đã tích hợp thành công AlePay vào LadiSales, bạn muốn sửa lại thông tin cấu hình, thì bấm vào mục Vô hiệu hóa để thiết lập lại phần thông tin

Last updated