Trang Thanh toán

Trang thanh toán bạn sẽ thiết lập cấu hình thanh toán sẽ sử dụng trên trang checkout, từ đó phần Cấu hình thông tin khách hàng cấu hình thông tin vận chuyển và cấu hình phương thức thanh toán sẽ hiển thị ra tương ứng với nội dung đã thiết lập. Ngoài ra, bạn cũng sẽ thiết lập Đường đẫn xuất bản, Đường đẫn chuyển hướng sau khi khách hàng thanh toán và chỉnh sửa phần giao diện theo ý mình ở mục Chỉnh sửa giao diện

  1. Chọn Cấu hình thanh toán : Click vào hộp chọn thả xuống để chọn cấu hình trang thanh toán. Bạn có thể chọn những cấu hình đã tạo và lưu trước đó, hoặc tạo cấu hình mới. Sau khi chọn cấu hình thanh toán, thì phần thông tin Cấu hình thông tin khách hàng, Cấu hình thông tin vận chuyển,Cấu hình phương thức thanh toán sẽ hiển thị ra nội dung tương ứng như phần bạn đã thiết lập

pageCấu hình thanh toán

2. Xuất bản trang thanh toán( link checkout) : định dạng đường dẫn trang thanh toán sẽ là dạng subfolder, dựa theo tên miền mà bạn đã thêm vào mục Cài đặt > Tên miền . Bạn nhập phần Đường dẫn rồi bấm Lưu&Xuất bản để hoàn thiện thông tin đường dẫn

pageTên miền

Lưu ý: Đường dẫn xuất bản là đường link mà khi khách hàng click vào sẽ được dẫn đến trang thanh toán của bạn. Mỗi trang thanh toán phải có đường link xuất bản riêng, không trùng lặp.

3. Đường dẫn chuyển hướng sau khi thanh toán : Sau khi khách hàng thanh toán thành công, bạn có thể điều hướng họ đến 1 đường dẫn mà bạn mong muốn, bằng cách thiết lập URL và Thời gian chuyển hướng sang URL đó

4. Tùy chỉnh giao diện : cho phép bạn thêm bớt các hình ảnh, text lên giao diện trang checkout của bạn , thay vì chỉ hiển thị các nội dung của phần sản phẩm

Chọn vị trí bạn muốn hiển thị thêm phần hình ảnh/ text rồi bấm vào mục Thêm vị trí hiển thị

Bấm chọn vào mục Thêm phần tử để thiết lập phần hình ảnh, text

Tên tóm tắt : phần tên hiển thị cho việc quản lý, ghi chú phần thông tin, KHÔNG hiển thị với khách hàng

Đường dẫn : khi khách hàng click vào ảnh đó trên trang checkout thì sẽ được link sang phần đường dẫn mà bạn thiết lập

Kết quả sau khi thiết lập ở mục cài đặt

Kết quả hiển thị trên link trang checkout với khách hàng

Last updated