Chuyển khoản qua ngân hàng

Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

Bước 2: Tại mục chuyển khoản qua ngân hàng, chọn Thiết lập

Bước 3: Điền các trường thông tin thiết lập

Điền lần lượt các thông tin Ngân hàng, Số tài khoản, Tên chủ tài khoản . Khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy 1 mã QR sau khi đặt hàng, để quét thanh toán chuyển khoản

Các lưu ý về phần thiết lập chuyển khoản ngân hàng

  1. Tiền tố nội dung chuyển khoản : phần tiền tố này sẽ hiển thị đầu tiên trong phần nội dung chuyển khoản, bạn có thể thiết lập tiền tố trong trường hợp muốn phân biệt thông tin chuyển khoản đến từ nguồn ladisales hoặc theo các thông tin gợi nhắc mà bạn mong muốn

  2. Nội dung chuyển khoản :

  • Trường hợp 1: Thiết lập nội dung chuyển khoản. Trong trường hợp bạn thiết lập nội dung chuyển khoản, thì thông tin này sẽ được hiển thị trong phần nội dung chuyển khoản của khách hàng khi quét mã QR thanh toán (+ hiển thị thêm tiền tố nội dung chuyển khoản nếu có)

  • Trường hợp 2 : Không thiết lập nội dung chuyển khoản . Trong trường hợp bạn không thiết lập nội dung chuyển khoản, thì nội dung chuyển khoản khi khách hàng quét mã QR sẽ mặc định hiển thị theo công thức : Mã đơn hàng + Mã giao dịch (+ hiển thị thêm tiền tố nội dung chuyển khoản nếu có )

  1. Hướng dẫn chuyển khoản : nội dung này không bắt buộc phải thiết lập, khi thiết lập nội dung hướng dẫn chuyển khoản, thông tin sẽ hiển thị phía trên cùng của phần mã QR

pageHướng dẫn tạo template VietQR ID
  1. Các biến thông tin có thể hiển thị ở giao diện thanh toán

Trong trường hợp bạn muốn lấy các thông tin khách hàng để hiển thị vào phần nội dung chuyển khoản tự tạo hoặc hướng dẫn thanh toán, thì bạn có thể tạo thông tin với các biến tương ứng sau:

{{MaDonHang}}. : mã đơn hàng hiện tại

{{customer_full_name}} : họ tên khách

{{customer_phone}} : số điện thoại của khách hàng

{{customer_email}}: email của khách hàng

{{shipping_full_name}}: họ tên người nhận hàng

{{shipping_phone}}: số điện thoại người nhận hàng

{{shipping_email}}: email người nhận hàng

Lưu ý : hình thức này chỉ hiển thị là phần Hướng dẫn thanh toán sau khi khách hàng đặt hàng, để khách hàng có thông tin tài khoản Ngân hàng nhận tiền, còn không phải hình thức thanh toán tự động. Khách hàng cần đăng nhập vào tài khoản ngân hàng/ ứng dụng chuyển khoản để thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán đơn hàng

Sửa cấu hình Chuyển khoản qua ngân hàng đã tạo

Trong trường hợp bạn đã tạo thành công nội dung cho Chuyển khoản qua ngân hàng vào LadiSales, bạn muốn sửa lại thông tin cấu hình, thì bấm vào mục Vô hiệu hóa để thiết lập lại phần thông tin :

Last updated