ShopeePay

Đăng kí tài khoản ShopeePay

  • Bước 1: Bạn liên hệ ShopeePay để đăng ký tài khoản ShopeePay và để được cung cấp các thông số kết nối: Merchant Ex ID,Store Ex ID, Client ID (mobile và web),Secret Key (mobile và web)

  • Bước 2: Tải ứng dụng ShopeePay trên App Store hoặc Google Play.

Tích hợp ShopeePay với LadiSales

  • Bước 1: Chọn Cài đặt -> Phương thức thanh toán

  • Bước 2: Tại mục ShopeePay chọn Thiết lập

  • Bước 3: Điền các trường thông tin dưới đây rồi ấn Lưu

  • Tên phương thức thanh toán: Điền tên phương thức thanh toán ShopeePay hoặc một tên gọi khác để khách hàng biết đây là hình thức thanh toán qua ShopeePay. VD: Thanh tóa qua ShopeePay

  • Merchant Ex ID,Store Ex ID, Client ID (mobile và web),Secret Key (mobile và web) : điền các thông tin kết nối mà bên ShopeePay cung cấp cho bạn

  • Hướng dẫn thanh toán: Nhập nội dung hiển thị ở trang thông báo mua hàng thành công và trang thanh toán

Sửa cấu hình ShopeePay đã đồng bộ

Trong trường hợp bạn đã tích hợp thành công ShopeePay vào LadiSales, bạn muốn sửa lại thông tin cấu hình, thì bấm vào mục Vô hiệu hóa để thiết lập lại phần thông tin .

Last updated