Tài khoản

Tài khoản là phần quản lý tài khoản và phân quyền

Mục Tài khoản, giúp bạn thêm các thành viên/nhân viên vào trong store của bạn để sử dụng

Để truy cập Tài khoản, đăng nhập tài khoản LadiSales, tại thanh menu trái, chọn Cài đặt > Tài khoản.

Thêm thành viên vào tài khoản

Trước khi thêm tài khoản, bạn cần đăng ký tài khoản đó trên accounts.ladiuid.com

Sau đó nhập Email, lựa chọn Vai trò, Trạng tháiGiới hạn quyền truy cập

Phần giới hạn quyền truy cập cho hai vai trò Quản lý và Nhân viên được cài đặt mặc định, tuy nhiên bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Vô hiệu thành viên trong tài khoản

Bạn vào danh sách thành viên trong tài khoản, bấm vào dấu ... bên tay phải phần danh sách thành viên, chọn Sửa > Vô hiệu

Trạng thái tài khoản

Bạn có thể đổi trạng thái Online/ Offline cho tài khoản của bạn

  1. Online : bạn sẵn sàng tiếp nhận các đơn hàng để xử lý

  2. Offline : bạn không tiếp nhận đơn hàng mới từ việc chia tự động của hệ thống, nhưng vẫn có thể vào mục Tất cả đơn hàng để nhận đơn, thành viên khác trong tài khoản vẫn có thể chia đơn hàng cho bạn , đăng nhập tài khoản và xử lý các đơn hàng cũ bình thường

Last updated