Quản lý Tag

Có 3 loại tag: Sản phẩm, Khách hàng, Đơn hàng. Gắn tag là 1 hình thức phân loại, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm trong cùng 1 tệp tag.

Bấm vào mục Tạo Tag, điền Tên và chọn loại Tag tương ứng để tạo tag

Last updated